Srdcesměr – Umělcova cesta

 Srdcesměr a Umělcova cesta jsou Cestou vlastní srdci, tvořivosti, autenticity. Je to sebeodhalující záležitost, kterou můžete aplikovat sami na sobě v každém období vašeho života. Je jen na vás, do jaké hloubky se pustíte a jak otevření budete v objevování dalších možností. Kurz se zabývá každodenním životem (ne uměleckou činností v úzkém slova smyslu) a proměňuje naše vnímání a konání.

Zpětné vazby účastníků z minulého kurzu:
,,…vděčnost za velmi bezpečné prostředí, byla jsem schopná sdílet, co jinde ne…“
,,…našla jsem úplně něco jiného, než jsem čekala. Je to pro mou analytickou mysl úplně jiný svět. Ranní stránky mi moc pomáhají. Celé mi to moc dalo…“
,,…rozběhl se nějaký proces, jsem na cestě, vím, že to ještě poběží dál…“

3 měsíční cesta zahrnuje (dobrovolnou) individuální práci doma a setkávání (obvykle 1 x za 14 dní) v malé uzavřené ( po druhém setkání již neměnné) skupině účastníků.

Každý Srdcesměr, který se již uskutečnil (již 6 kurzů), mě překvapil svou intenzitou a dával smysl tím vším, co se odehrávalo. Vím, že koncem kurzu to nekončí, naopak….a mám obrovskou radost!

Co můžete od kurzu čekat? Jasné uvědomění, že jsou nánosy, pod kterými se často ztrácíme. Odhalíme je, a přijmeme – realitu, i nové možnosti. Budeme rozvíjet schopnosti oddat se tvůrčímu, životodárnému, procesu. Většina z nás byla vychována „v normách“, ale zjišťujeme, že tohle nejsme my sami a nemůžeme se o nějakou normu opřít uvnitř sebe. Jsme zasekaní hodnoceními a ponižováním vlastní jedinečné práce. Kolikrát jsme sami sobě největší překážkou v tvůrčí činnosti…blokujeme přirozený tok života, a zvyšujeme si míru frustrace, pocitu zbytečnosti a nedokonalosti…Budeme se učit zacházet s rozpory, které uvnitř sebe máme, s pochybnostmi, se (sebe)kritikou… A určitě budeme tvořit, meditovat atd. 🙂

Budeme se inspirovat knihou Umělcova cesta – to je domácí práce, knihu si prosím zakupte…nejlépe do začátku kurzu, kniha je psaná jednoduše, leč může velmi dobře pomoc (znovu)uvědomit si podstatné! S knihou pak živá setkání souvisí pouze jako naladění tématu, vnoření, jiný pohled…aneb něco jiného je v knize, něco jiného se děje na živých setkání, leč vzájemně se právě velmi doplňuje. Budu využívat vše, co umím a co mě napadne/přijde:-D v souvislosti s konkrétní skupinou. Každý Srdcesměr byl jiný, jako byla každá skupinka jiná:-)

Kurz-y se chystají  v Červeném Kostelci (od 24. října),  v novém roce  v Rychnově n. Kn. (od 16. ledna), dle zájmu může být (v r. 2020) i jinde  – pište 🙂